Team

Łukasz Bilski

Prezes Zarządu

Michał Jarosz

Dyrektor Zarządzający

Kamila Gawęcka

Prokurent/Manager

Sylwia Marzec

Specjalista ds. projektów